Thông báo số 1054/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 16/07/2019 Về việc giải quyết rút học phí sau khi nhập học đối với sinh viên  khoá tuyển sinh năm 2019 bậc Đại học và Cao đẳng - Hệ chính quy  
Thông báo số 1053/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 16/07/2019 Về mức giảm học phí đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019  bậc Đại học và Cao Đẳng nộp học phí trước thời hạn  
Danh sách sinh viên chưa nộp tiền học phí, ký túc xá HK1 2017-2018 và trả nợ học phần các khóa. Theo thông báo số 1229/TB-ĐHTCM ngày 12/10/2017. Về việc nộp tiền học phí, Ký túc xá HK1 2017-2018 và trả nợ học phần các khóa  
Thông báo về việc quyết toán tiền vượt giờ, thu nhập tăng thêm của Trường Cao Đẳng Tài chính Hải quan (cũ)