TB số: 912/TB-ĐHTCM ngày 31/08/2021 V/v gia hạn thời gian nộp HP K.luận TN, T.Tập cuối khóa, Chuyên đề T.tập và viết K.luận TN, Chuyên đề TN, T.tập cuối khóa và viết K.luận TN, BC T.tập, T.tập TN đối với SV các khóa ĐT trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy  
Thông báo số 838/TB-ĐHTCM ngày 28/07/2021 Về việc nộp học phí học kỳ cuối, năm 2021 đối với sinh viên  các khóa trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Chương trình đại trà, Chương trình đặc thù, Chương trình chất lượng cao  
Thông báo số 795/TB-ĐHTCM-ĐTQT ngày 07/07/2021 V/v nộp học phí học giữa, và học phí môn MGT400 - Khóa luận tốt nghiệp, năm 2021 đối với SV khóa 5, 6, 7, SV học trả nợ và SV học vượt thuộc chương trình liên kết Quốc tế với Đại học HELP (Malaysia)  
Thông báo số 738/TB-ĐHTCM ngày 25/06/2021 Về việc nộp học phí học kỳ, đối với học viên Cao học khóa 16 và khóa 17 Tp.HCM  
Thông báo số 667/TB-ĐHTCM ngày 03/06/2021 Về việc nộp học phí học kỳ giữa, năm 2021 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy, Chương trình quốc tế  
Thông báo số 614/TB-ĐHTCM-ĐTQT ngày 21/05/2021 Về việc nộp học phí học kỳ giữa và phí thi lại học kỳ đầu, năm 2021 đối với sinh viên khóa 1 thuộc chương trình liên kết Quốc tế với Trường đại học UCSI (Malaysia)  
Thông báo số 223/TB-ĐHTCM ngày 25/02/2021 Về việc nộp tiền Ký túc xá từ ngày 18/01/2021 đến ngày 15/08/2021  
Thông báo số 411/TB-ĐHTCM ngày 09/04/2021 Về việc nộp học phí theo kế hoạch đào tạo học kỳ giữa, năm 2021 đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học , Cao đẳng hệ chính quy chương trình Đại trà, chương trình Đặc thù, chương trình Chất lượng  
Quyết số 1552/QĐ-ĐHTCM ngày 19/08/2020 Về việc quy định mức học phí các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo tuyển sinh trong năm 2020 và các chương trình các khoá và các hệ đào tạo tuyển sinh trước năm 2020  
Thông báo số 1342/TB-ĐHTCM ngày 24/09/2020 V/v nộp học phí học kỳ 2 đối với học viên Cao học Khoá 14 Tây Nam Bộ (Mở tại An Giang)