Danh sách sinh viên, học viên nộp tiền vào tài khoản trường không có nội dung nên trường chưa cập nhật  
Thông báo số 1446/TB-ĐHTCM ngày 17/12/2021 V/v nộp học phí học kỳ 1, năm 2022 Các khóa trả nợ trình độ ĐH, CĐ hình thức chính quy Chương trình đại trà, Chương trình đặc thù, Chương trình chất lượng cao và Chương trình quốc tế  
Thông báo số 1186/TB-ĐHTCM ngày 04/11/2021 V/v gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ cuối, năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy tập trung (trừ khóa 21D)  
Thông báo số 916/TB-ĐHTCM ngày 01/09/2021 V/v hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 học kỳ cuối, năm 2021 đối với sinh viên các khóa, trình độ Đại học, Cao đẳng và Liên thông chính quy  
Thông báo số 915/TB-ĐHTCM ngày 01/09/2021 V/v hỗ trợ tiền học phí học kỳ cuối, năm 2021 cho học viên Cao học do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19  
Thông báo số 914/TB-ĐHTCM ngày 01/09/2021 V/v hỗ trợ tiền ở ký túc xá cho sinh viên nội trú do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 HK giữa, năm 2021  
Thông báo số 1140/TB-ĐHTCM ngày 25/10/2021 V/v thu học phí bổ sung đối với học phần Thực hành nghề nghiệp 1 chương trình đặc thù khóa 18D Chuyên ngành Quản trị trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Quản trị tổ chức sự kiện HK cuối, năm 2020  
Danh sách học viên, sinh viên nộp tiền nhưng không có mã sinh viên để gạch nợ học phí.  
TB số: 912/TB-ĐHTCM ngày 31/08/2021 V/v gia hạn thời gian nộp HP K.luận TN, T.Tập cuối khóa, Chuyên đề T.tập và viết K.luận TN, Chuyên đề TN, T.tập cuối khóa và viết K.luận TN, BC T.tập, T.tập TN đối với SV các khóa ĐT trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy  
Thông báo số 838/TB-ĐHTCM ngày 28/07/2021 Về việc nộp học phí học kỳ cuối, năm 2021 đối với sinh viên  các khóa trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Chương trình đại trà, Chương trình đặc thù, Chương trình chất lượng cao