THông báo số 663/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 15/06/2020 V/v nộp học phí học kỳ giữa, năm 2020 đối với sinh viên các khoá bậc ĐH và CĐ hệ chính quy thuộc chương trình Đại trà, chương trình Đặc thù, CLC, Đặc biệt, LT đại học, Văn bằng hai đại học  
Thông báo số 628/TB-ĐHTCM ngày 9/06/2020 Về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu, năm 2020 đối với  sinh viên hệ chính quy tập trung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  
Thống báo số: 2144/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 V/v nộp học phí khóa 18D bậc Đại học hệ chính quy Chương trình đặc thù  
Thống báo số: 2142/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 V/v nộp học phí học kỳ đầu, năm 2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy Chương trình Chất lượng cao  
Thống báo số: 2141/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 V/v nộp học phí học kỳ đầu, năm 2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học Hệ chính quy Chương trình đại trà  
Thống báo số: 2143/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 V/v nộp học phí khóa 19D bậc Đại học hệ chính quy Chương trình đặc thù  
Thông báo số 2121/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 13/12/2019, V/v nộp tiền Ký túc xá - Học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo số: 1971/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 15/11/2019 V/v nộp học phí đợt 2 HK cuối năm 2019 đối với sinh viên khóa 19D hệ Chính quy - chương trình Quốc tế.  
Thông báo số: 1970/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 15/11/2019 V/v nộp họ phí HK4 đối với học viên cao học khóa 11 Tp.HCM  
Thông báo số 1078/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 24/07/2019 Về việc nộp tiền Ký túc xá - Học kỳ cuối năm 2019