Mẫu danh sách rút tiền học phí dư  
Mẫu giấy đề nghị thanh toán  
Mẫu đơn sinh viên rút tiền dư  
Mẫu biểu đăng ký, mở mới tài khoản tại Ngân hàng BIDV  
Mẫu đề nghị tạm ứng  
Mẫu thanh toán tạm ứng  
Chứng từ thanh toán