Quyết định số 818/QĐ-ĐHTCM ngày 22/05/2018 về việc mức học phí đối với các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo năm học 2018-2019.


Thông báo số 676/TB-ĐHTCM ngày 21/05/2018, về việc gia hạn nộp học phí học phần thay thế khóa luận khóa C15 hệ Cao đẳng, chương trình đại trà và chất lượng cao.


Thông báo số 618/TB-ĐHTCM ngày 09/05/2018, Về việc nộp học phí kỳ giữa, năm 2018 đối với sinh viên các khóa thuộc Chương trình Quốc tế - Hệ chính quy


Thông báo số 523/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 16/04/2018, Về việc nộp học phí học kỳ giữa, năm 2018 đối với sinh viên các khoá bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hệ tín chỉ thuộc chương trình đại trà, chất lượng cao, đặc biệt; liên thông đại học; văn bằng hai đại


Thông báo 450/TB-ĐHTCM ngày 04/04/2018 Về việc nộp học phí đối với sinh viên Hệ không chính quy.


Thông báo 435/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 30/03/2018 Về việc mức học phí năm học 2018-2019 khóa tuyển sinh năm 2018 bậc Đại học, bậc Cao đẳng hệ chính quy


Quyết định 442/QĐ-ĐHTCM ngày 29/03/2018 Về việc quy định mức học phí Thạc sĩ khóa 5 Tây Nam Bô


Thông báo 398/TB-ĐHTCM ngày 23/03/2018, Về việc nộp học phí học kỳ đầu năm 2018 đối với sinh viên khóa 5 thuộc chương trình cử nhân Kinh doanh liên kết với Trường ĐH Tài chính - Marketing HELP, Malaysia.


Thông báo số 334/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 8/3/2018, Về việc nộp học phí HK4 đối với sinh viên Cao học khóa 4, Tây Nam bộ Ngành tài chính - Ngân hàng, mở tại An Giang


Thông báo 287/TB-ĐHTCM ngày 01/03/2018, Về việc nộp tiền lệ phí Ký túc xá sinh viên tại cơ sở Quận 9 học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ 2 năm 2017-2018)


Thông báo số 206/TB-ĐHTCM ngày 05/02/2018, Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm 2017-2018 khóa C16 bậc Cao đẳng hệ chính quy (Chương trình chất lượng cao)


Thông báo số 207/TB-ĐHTCM ngày 05/02/2018, Về việc gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 khóa C16, C17 bậc Cao đẳng, chương trình đại trà


Thông báo số 208 ngày 05/02/2018, Về việc gia hạn nộp học phí làm Báo cáo thực tập cuối khóa và Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017-2018) đối với sinh viên các khóa bậc Cao đẳng, hệ Chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ


Thông báo số 209/TB-ĐHTCM ngày 05/02/2018, Về việc nộp bổ sung học phí học kỳ 1 năm 2017-2018 và học phí học kỳ 2 năm 2017-2018 khóa C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy (Chương trình chất lượng cao)


Quyết định số 173/QĐ-ĐHTCM ngày 31/01/2018, Quy định mức học phí và đơn giá tín chỉ khóa C17 Hệ chính quy, Bậc cao đẳng, Chương trình chất lượng cao năm học 2017-2018


Thông báo số 54 ngày 10/01/2018, Về việc nộp học phí làm Báo cáo thực tập cuối khóa và Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017-2018) đối với sinh viên các khóa bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ


Thông báo số 43 ngày 08/01/2018, Về việc nộp học phí, học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ 2 năm 2017-2018) khóa C16, C17 Bậc cao đẳng, Hệ chính quy, Chương trình Đại trà


Quyết định 2274 ngày 29/12/2017 về việc quy định mức học phí và đơn giá tín chỉ khóa C17 Hệ chính quy, Bậc cao đẳng, Chương trình đại trà năm học 2017-2018


Thông báo 1606/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 14/12/2017, Về việc nộp học phí các học phần sinh viên chưa tích lũy trong chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2018.


Thông báo 1551/TB-ĐHTCM ngày 05/12/2017, Về việc lập danh sách tham gia bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên C15, C16 bậc Cao đẳng hệ chính quy năm học 2017-2018


Về việc gia hạn thời gian nộp học phí, lệ phí ký túc xá học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 và học phí trả nợ học phần các khóa hệ Cao đẳng đại trà - chất lượng cao


Thông báo số 1416/TB-ĐHTCM, ngày 10/11/2017, V/v nộp lệ phí Ký túc xá đối với sinh viên các khóa học GDQP - An ninh học phần 3 học kỳ cuối, năm 2017 lưu trú tại cơ sở Quận 9, số B2/1A, Đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM.


Thông báo số 1420/TB-ĐHTCM, ngày 13 tháng 11 năm 2017, Về việc nộp học phí học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên các khóa Bậc đại học hệ chính quy - Chương trình đại trà, Chương trình chất lượng cao và Chương trình đặc biệt


Thông báo số 1229/TB-ĐHTCM ngày 12/10/2017, Về việc nộp học phí, lệ phí ký túc xá học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 và học phí trả nợ học phần các khóa hệ Cao đẳng đại trà - chất lượng cao


Thông báo số 1280/TB-ĐHTCM, ngày 18/10/2017, V/v nộp học phí bổ sung học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ 1 năm học 2017-2018) đối với sinh viên khóa 17D Bậc Đại học - Hệ chính quy


Quyết định 1627/QĐ-ĐHTCM ngày 23/10/2017, quy định mức học phí lớp đại học Quản trị Hành chính công mở tại Huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT của Trường Đại học Tài chính Marketing


Thông báo số 1185/TB-ĐHTCM-TTTS&QHDN ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức Tour thực hành nghề nghiệp 2 chương trình Chất lượng cao, Đặc biệt chuyên ngành Quản trị khách sạn - lớp CLC-14DKS1 và DB-14DKS1


Thông báo số 1196/TB-ĐHTCM-TTTS&QHDN ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức Tour thực hành nghề nghiệp 1 chương trình Đại trà chuyên ngành Quản trị khách sạn - lớp 15DKS1-2-3


Thông báo 924/TB-ĐHTCM-KHTC, ngày 01 tháng 08 năm 2017 về mức giảm học phí đối với sinh viên khóa 17D nhập học năm 2017 nộp học phí trước thời hạn


Thông báo số 830/TB- ĐHTCM ngày 17 tháng 07 năm 2017 về việc nộp học phí kỳ cuối, năm 2017 (học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) đối với sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy - Chương trình chất lượng cao và Chương trình đặc biệt


Thông báo 666/TB-ĐHTCM ngày 9 tháng 6 năm 2017 về việc đóng học phí học kỳ giữa năm 2017 (học kỳ hè, năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên khóa 2, 3 và sinh viên học lại thuộc chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với Trường Đại học Help, Malaysia


Thông báo 684/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 14 tháng 6 năm 2017 về việc nộp học phí học kỳ cuối, năm 2017 (học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) đối với sinh viên các khóa bậc đại học hệ chính quy - Chương trình đại trà


Thông báo về việc nộp học phí đợt 5 các lớp khóa 11 và đợt 2,3 các lớp khóa 12 đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy


Thông báo về mức học phí năm học 2017 - 2018 Khóa tuyển sinh năm 2017 bậc Đại học hệ chính quy


Quyết định Quy định mức học phí đối với các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo năm học 2017 - 2018


Thông báo về việc nộp học phí học kỳ đầu, đợt 1 năm 2017 (học kỳ 2, năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên Chương trình Quốc tế Khóa 16D - Hệ chính quy


Thông báo 982/TB-ĐHTCM ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc đóng học phí học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I năm học 2017 - 2018) đối với sinh viên khóa 2, 3, 4 và sinh viên học lại thuộc chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với Trường Đại học Help, Malaysia


Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ) cho sinh viên hệ chính quy


Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy tập trung

Liên kết nhanh

  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image