Phòng Kế hoạch – Tài chính


2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Email: phongkhtc@ufm.edu.vn

Điện thoại liên hệ: 028.38726789, 028.38726699

Bộ phận thu phòng 001: số nội bộ (112)

Bộ phận thanh toán và các công việc khác phòng 206: số nội bộ (209)