Tin mớiThông báo số 54 ngày 10/01/2018, Về việc nộp học phí làm Báo cáo thực tập cuối khóa và Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017-2018) đối với sinh viên các khóa bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

Chi tiết


Thông báo số 43 ngày 08/01/2018, Về việc nộp học phí, học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ 2 năm 2017-2018) khóa C16, C17 Bậc cao đẳng, Hệ chính quy, Chương trình Đại trà

Chi tiết


Quyết định 2274 ngày 29/12/2017 về việc quy định mức học phí và đơn giá tín chỉ khóa C17 Hệ chính quy, Bậc cao đẳng, Chương trình đại trà năm học 2017-2018

Chi tiết

Mời thầuThông báo mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp cổng thông tin điện tử trường Đại học Tài chính - Marketing và xây dựng phần mềm kế toán thù lao giảng dạy có tích hợp với phần mềm quản lý đào tạo và quản lý nhân sự

Chi tiết

Liên kết nhanh

  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image