Quyết định số 818/QĐ-ĐHTCM ngày 22/05/2018 về việc mức học phí đối với các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo năm học 2018-2019.


Sinh viên, học viên xem tại đây:

Tin liên quan