Thông báo số 676/TB-ĐHTCM ngày 21/05/2018, về việc gia hạn nộp học phí học phần thay thế khóa luận khóa C15 hệ Cao đẳng, chương trình đại trà và chất lượng cao.


Sinh viên xem tại đây:

Tin liên quan