Thông báo số 523/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 16/04/2018, Về việc nộp học phí học kỳ giữa, năm 2018 đối với sinh viên các khoá bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hệ tín chỉ thuộc chương trình đại trà, chất lượng cao, đặc biệt; liên thông đại học; văn bằng hai đại


Sinh viên xem tại đây:

Tin liên quan