Thông báo số 207/TB-ĐHTCM ngày 05/02/2018, Về việc gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 khóa C16, C17 bậc Cao đẳng, chương trình đại trà


Sinh viên xem tại đây;

Tin liên quan