Thông báo số 208 ngày 05/02/2018, Về việc gia hạn nộp học phí làm Báo cáo thực tập cuối khóa và Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017-2018) đối với sinh viên các khóa bậc Cao đẳng, hệ Chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ


Sinh viên xem tại đây;

Tin liên quan