Thông báo số 54 ngày 10/01/2018, Về việc nộp học phí làm Báo cáo thực tập cuối khóa và Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017-2018) đối với sinh viên các khóa bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ


Sinh viên xem tại đây.

Tin liên quan