Thông báo số 43 ngày 08/01/2018, Về việc nộp học phí, học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ 2 năm 2017-2018) khóa C16, C17 Bậc cao đẳng, Hệ chính quy, Chương trình Đại trà


Sinh viên xem tại đây.

Tin liên quan