Quyết định 2274 ngày 29/12/2017 về việc quy định mức học phí và đơn giá tín chỉ khóa C17 Hệ chính quy, Bậc cao đẳng, Chương trình đại trà năm học 2017-2018


Sinh viên xem tại đây.

Tin liên quan