Thông báo 1551/TB-ĐHTCM ngày 05/12/2017, Về việc lập danh sách tham gia bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên C15, C16 bậc Cao đẳng hệ chính quy năm học 2017-2018


 

 

Sinh viên xem tại đây.

Tin liên quan