Về việc gia hạn thời gian nộp học phí, lệ phí ký túc xá học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 và học phí trả nợ học phần các khóa hệ Cao đẳng đại trà - chất lượng cao


 

Thông báo.

1- Danh sách học phí có số tài khoản.

2- Danh sách học phí không có số tài khoản.

3- Danh sách KTX có số tài khoản.

4- Danh sách KTX không có số tài khoản.

Tin liên quan