Tin mớiQuyết định số 818/QĐ-ĐHTCM ngày 22/05/2018 về việc mức học phí đối với các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo năm học 2018-2019.

Chi tiết


Thông báo số 676/TB-ĐHTCM ngày 21/05/2018, về việc gia hạn nộp học phí học phần thay thế khóa luận khóa C15 hệ Cao đẳng, chương trình đại trà và chất lượng cao.

Chi tiết


Thông báo số 618/TB-ĐHTCM ngày 09/05/2018, Về việc nộp học phí kỳ giữa, năm 2018 đối với sinh viên các khóa thuộc Chương trình Quốc tế - Hệ chính quy

Chi tiết

Mời thầuThông báo mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp cổng thông tin điện tử trường Đại học Tài chính - Marketing và xây dựng phần mềm kế toán thù lao giảng dạy có tích hợp với phần mềm quản lý đào tạo và quản lý nhân sự

Chi tiết

Liên kết nhanh

  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image
  • Template image